Twoja Gmina, Twój Urząd

Wycieczki z Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

obrazek

Ministerstwo Edukacji i Nauki ustanowiło nowe przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dnia 11 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dotyczące dofinansowania dwóch wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Całkowity koszt zadania: 39 010,00 zł

Dotacja celowa: 25 000,00 zł

Finansowy wkład własny: 14 010,00 zł, zrealizowany przez Rodziców.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w dwudniowej wycieczce i zwiedzali Kraków, Wadowice oraz kopalnię soli w Bochni.

obrazek

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach odwiedzili Warszawę. W programie trzydniowej wycieczki zwiedzili Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Stare Miasto, zespół zabytkowych cmentarzy na Powązkach, fragment muru Getta Warszawskiego, zwiedzali Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Centrum Nauki Kopernik.

obrazek