Twoja Gmina, Twój Urząd

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo, już w tę niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Jest to szczególna okazja do tego, by kształtować politykę Unii Europejskiej poprzez wybór posłów i posłanek. W 2024 roku w Polsce obywatele wybiorą 53 deputowanych. Warto pamiętać, że każdy oddany głos będzie miał wpływ na działanie Parlamentu w kwestiach dotyczących naszego codziennego życia. W związku z tym przesyłamy do zapoznania się dodatkowe informacje na temat głosowania oraz materiały informacyjne do udostępnienia.
Podstawowe informacje o głosowaniu:
Data wyborów: 9 czerwca 2024 r. (niedziela).
Godziny głosowania: 7:00 – 21:00.
Kto może głosować: każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat.
Dokumenty wymagane do głosowania: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Lokal wyborczy: adres swojego lokalu wyborczego można sprawdzić na stronie:
Głosowanie: po przybyciu do lokalu wyborczego, wyborca otrzymuje kartę do głosowania, na której oddaje głos poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym kandydacie lub kandydatce.