Twoja Gmina, Twój Urząd

Wnioski o dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, pokój nr 1 (parter).

Formularz można pobrać w UGiM lub na stronie internetowej (https://rudnik.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wniosek-o-dodatek-weglowy.docx)

Informacje na temat dodatku są udzielane pod numerem telefonu: 15 8761 002 (wew. 32).

Z jednorazowej dopłaty do węgla może skorzystać gospodarstwo domowe, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, piec kaflowy, kuchnia węglowa. Urządzenia muszą być opalane węglem i zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Aby złożyć wniosek należy podać:
– nr PESEL osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
– numer konta bankowego wnioskodawcy