Twoja Gmina, Twój Urząd

Wizyta gospodarska wiceministra infrastruktury Rafała Webera w Rudniku nad Sanem.

Wczoraj (1.03.2021 r.) wiceminister infrastruktury Rafał Weber wraz ze starostą niżańskim Robertem Bednarzem odwiedzili Polską Stolicę Wikliny. Głównym celem spotkania była planowana budowa dwukilometrowego chodnika biegnącego od Rudnika nad Sanem do ronda, po prawej stronie drogi, a także zapoznanie się z przebiegiem prac związanych z budową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niespełna miesiąc temu minister Weber skierował do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad program inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika, przejścia dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Kopki”. Inwestycja ta ma na celu odseparowanie ruchu pieszych od pojazdów i zapewnienie ciągłości w komunikacji pomiędzy zabudową mieszkalną a zatokami autobusowymi. W planach jest również utworzenie przejścia dla pieszych z doświetleniem i aktywnym znakiem D-6, budowa dwóch zatok autobusowych, a także kanału technologicznego i odwodnienia.
Minister Rafał Weber, starosta niżański Robert Bednarz oraz burmistrz Waldemar Grochowski spotkali się w pobliżu ronda, gdzie będzie kontynuowana inwestycja. Następnie Minister i samorządowcy przyjechali na plac budowy remizy OSP. Tam sprawdzili postęp realizowanych prac budowlanych. Obecnie firma kończy etap wykonywania fundamentów, a następnie przejdzie do budowy ścian budynku.
Na koniec wizyty minister Weber odwiedził również Centrum Wikliniarstwa i zapoznał się z ofertą Centrum. Po najnowszych ekspozycjach oprowadziła Pana Ministra dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Anna Straub.