Twoja Gmina, Twój Urząd

Wiosenne Targi Innowacji

Celem tej operacji jest tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami branży ogrodniczej i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa. Ponadto celem operacji jest przekazanie i upowszechnienie informacji o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w produkcji ogrodniczej pod kątem technologicznym, organizacyjnym i marketingowym. Obecność na targach podmiotów zajmujących się różnymi branżami, tj.: sprzedażą sprzętu ogrodniczego, środków do produkcji ogrodniczej, przedstawicieli instytucji naukowych, specjalistów działów technologicznych PODR oraz producentów ogrodniczych pozwoli na zidentyfikowanie obszarów tematycznych, które wymagają wsparcia.

Wydarzenie stworzy możliwość sprzedaży i zakupu kwiatów oraz szkółkarskiego materiału ozdobnego upiększającego nasze gospodarstwa. Swoje produkty będą wystawiać szkółkarze i producenci roślin ozdobnych. Zaprezentowana zostanie szeroka gama drzew i krzewów ozdobnych, bylin, roślin jednorocznych i ziół do nasadzeń w ogrodach przydomowych oraz na balkony i tarasy z przeznaczeniem na stanowiska mniej zasobne w wodę oraz w większym stopniu odporne na suszę. Zaprezentowane zostaną również innowacyjne rozwiązania pozwalające na gromadzenie i magazynowanie wody opadowej.

W przedsięwzięciu uczestniczyć będą instytucje naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, firmy nasienne, chemiczne zajmujące się produkcją środków ochrony roślin, nawozów oraz podłoży ogrodniczych, systemów nawodnień i magazynowania wody, a także drobnego sprzętu ogrodniczego.

Podczas imprezy odbędą się pokazy ogrodnicze, konkursy oraz konferencja, które przyczynią się do ułatwienia wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju branży ogrodniczej.

obrazek