Twoja Gmina, Twój Urząd

W drodze ku UNESCO…

9-10 września 2022 r., w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu: „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” współfinansowanego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna” oraz budżetu Gminy Rudnik nad Sanem.

To jedno ze wstępnych działań przygotowujących do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Kluczowym elementem naszego projektu są badania naukowe pod kierunkiem prof. Katarzyny Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wybitnej specjalistki w dziedzinie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także przeprowadzenie wywiadów etnograficznych z wikliniarzami pod okiem Jolanty Dragan, kustosz w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

W projekcie uczestniczy młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, która metodycznie pogłębia wiedzę na temat tradycji wikliniarskiej. Na temat naszych wyrobów – materiału, splotów i stylów wiemy dość dużo, natomiast na temat wikliniarzy – depozytariuszy tradycji znacznie mniej. Nie ma poświęconych im wiele współczesnych badań lub są bardzo rozproszone i niepogłębione. Chcemy to zmienić i usystematyzować wszystkie etapy projektu, tak, aby w przyszłości potwierdzić na arenie międzynarodowej, że tradycja wikliniarstwa jest autentyczna i kultywowana dzięki międzypokoleniowemu przekazowi, przyczynia się do większego zainteresowania ze strony młodszego pokolenia, zwiększa zainteresowanie tradycją ze strony nauki, wpływa korzystnie na markę produktu, czyli polskiej wikliny i umiejętności naszych wikliniarzy.

Zakres przedsięwzięcia jest szeroki, ponieważ oprócz badań obejmuje m.in.: kwerendy w archiwach, przygotowanie rekomendacji do planu ochrony, warsztaty, debaty i konsultacje społeczne. Elementem wyróżniającym jest otwartość na wszystkie grupy społeczne. W naszym projekcie zwróciliśmy szczególną uwagę na grupę wikliniarzy z niepełnosprawnościami, którzy mogą rozwijać swoje umiejętności w placówkach opiekuńczych.

W sobotę odbyło się podsumowanie etapu pilotażowego badań, omówienie zadań oraz kolejnych etapów projektu.
Liczymy na to, że efekty w postaci lepszego poznania tradycji i ściślejszej integracji środowiska wikliniarzy będą istotnym wkładem w starania o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.