Twoja Gmina, Twój Urząd

Zmiana numerów rachunków bankowych

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy numery rachunków bankowych, na które wpłacamy należności na rzecz budżetu gminy, za odbiór odpadów komunalnych oraz za wodę i ścieki.

Rachunki prowadzone są w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu:

 • należności na rzecz gminy
  20 9434 1070 2005 1500 0117 0035
 • odbiór odpadów komunalnych
  95 9434 1070 2005 1500 0117 0043
 • woda i ścieki
  rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem
  14 9434 1070 2005 1503 4557 0001