Twoja Gmina, Twój Urząd

Uwaga na oszustwa związane z programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”!

W związku z licznymi przypadkami oszustw, jakie pojawiają się przy realizacjach inwestycji związanych z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”, Urząd Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem ostrzega przed nieuczciwymi wykonawcami, którzy proponując pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie z ww. programu oferują niedopasowane do wymagań i potrzeb
programu niskiej jakości urządzenia.


Prosimy o sprawdzanie firm i otrzymywanych od nich ofert, a także czytanie dokumentów przed ich podpisaniem.

Ponadto informujemy, że Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem zajmuje się nieodpłatnie:
– udzielaniem informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinasowanie,
– wsparciem Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
– uzupełnianiem i przekazywaniem do WFOŚIGW w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie,
– pomocą Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania oraz kompletowaniu wymaganych załączników.