Twoja Gmina, Twój Urząd

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

W dniu 15.06.2023 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

Akt erekcyjny podpisali:

 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – nadinsp. Dariusz Matusiak
 • Senator RP – Janina Sagatowska
 • W imieniu Wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury, Posła na Sejm RP Rafała Webera – Marcin Chodorek
 • W imieniu Posła na Sejm RP Jerzego Paula – Dyrektor Biura Poselskiego Agnieszka Kopacz
 • W imieniu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Mazur
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła
 • Starosta Niżański Robert Bednarz
 • Komendant Powiatowy Policji w Nisku nadkom. Dariusz Szybiak
 • Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski
 • Przewodniczący Rady Miejskie w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn
 • Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie Beata Gołda
 • Kapelan KWP w Rzeszowie ks. Marek Buchman
 • Właściciel Firmy Budowlano-Handlowej Rak Sp.j. Mariusz Rak

Akt został umieszczony razem z artykułami z lokalnej prasy o budowie remizy, z monetami i pamiątkami do przygotowanej metalowej tuby, przez Komendanta Powiatowego Policji w Nisku nadkom. Dariusza Szybiaka.

Tuba została wmurowania przez osoby podpisujące akt erekcyjny w ścianę budowanego Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem.

Następnie przemawiali:
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie – nadinsp. Dariusz Matusiak,
Senator RP – Janina Sagatowska,
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Mazur,
Starosta Niżański Robert Bednarz,
Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.