Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowy na realizację zadań publicznych

W ubiegłym tygodniu burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem podpisał umowy na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez poprawę zdrowia osób starszych przez integrację z:
  • Klubem Seniora w Rudniku nad Sanem na kwotę 11 000 zł,
  • Odziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem na kwotę 5 000 zł.
2. Wyrównania szans dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z Caritas Diecezji Sandomierskiej Ognisko Wychowawcze „Wędrując Ku Dojrzałości” na kwotę 5 500 zł,
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na:
– działalność szkoleniową w zakresie dyscyplin sportu: piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych i regionalnych amatorskich rozgrywkach w tych dziedzinach sportu z:
  • Uczniowskim Klubem Sportowym Olimp przy PSP w Kopkach na kwotę 1 500 zł,
  • Międzyszkolnym Klubem Sportowym Wiklinki przy PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem na kwotę 3 500 zł,
– propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych z Uczniowskim Klubem Sportowym Orlik w Rudniku nad Sanem na kwotę 15 500 zł,
– działalność szkoleniową dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w lokalnych i regionalnych amatorskich rozgrywkach piłki nożnej z:
  • Ludowym Zespołem Sportowym „Jutrzenka” Kopki na kwotę 27 000 zł,
  • Ludowym Zespołem Sportowym Przędzel na kwotę 27 000 zł,
  • Miejskim Klubem Sportowym „Orzeł” w Rudniku nad Sanem na kwotę 29 000 zł,
– wspieranie kultury fizycznej i sportu w Chałupach ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chałupek na kwotę 4 000 zł,
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Rudniku nad Sanem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej na kwotę 8 000 zł.