Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowy dotyczące OZE podpisane

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem podpisała umowę na dostawę i montaż pomp ciepła do CO i CWU, instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z firmą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. z Pabianic.obrazekSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Na zdjęciu od lewej:
Prezes Zarządu FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. – Michał Post,
burmistrz Waldemar Grochowski,
Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Reichert,
Inspektor nadzoru Grzegorz Lubas.

 

Dokumenty podpisali Prezes Zarządu FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. – Michał Post oraz burmistrz Waldemar Grochowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Grażyny Reichert.

Umowa obejmuje m.in.: dostawę i montaż pomp ciepła CO i CWU, instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, inwentaryzacje budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych.

Na realizację zadania gmina zdobyła środki finansowe z Unii Europejskiej.