Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowa na przebudowę stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem podpisana!

11 kwietnia 2023 r. w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem została podpisana umowa na przebudowę stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem.

Umowę podpisał burmistrz Waldemar Grochowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Reichert oraz wykonawca zadania Pan Eugeniusz Drabik właściciel Firmy Usługi Remontowo-Budowlane z Jeżowego.

Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością Minister Infrastruktury Pan Rafał Weber oraz Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie Pan Piotr Olszówka.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac w zakresie:

  • przebudowy płyty boiska,
  • budowy instalacji do utrzymania i pielęgnacji płyty boiska,
  • budowy nowej trybuny na 604 miejsc, z czego 332 miejsca będą kryte nowoczesnym zadaszeniem – membraną,
  • budowy instalacji nagłośnienia i monitoringu,
  • budowy sektora dla osób niepełnosprawnych,
  • budowy nawierzchni i ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej.

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. Realizowana inwestycja wpłynie na podniesie walorów estetycznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Pozwoli poszerzyć ofertę sportową, poprzez poprawienie dostępności do trybun i innych obiektów osobom z niepełnosprawnościami, a także wszystkim, którzy zechcą korzystać z obiektów.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 999 500,00 zł,
wkład Gminy wynosi 956 807,02 zł, a całkowity koszt zadania to 5 956 307,02 zł. Zakończenie prac planowane jest w lipcu 2024 roku.

obrazek

Na zdjęciu od lewej:
Eugeniusz Drabik właściciel Firmy Usługi Remontowo-Budowlane z Jeżowego,
Piotr Olszówka Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie,
Rafał Weber Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
Grażyna Reichert Skarbnik Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
Waldemar Grochowski burmistrz.