Twoja Gmina, Twój Urząd

Kanalizacja w Kopkach coraz bliżej

29.12.2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji w Kopkach.

Wykonawcą będzie firma EKO-PROJEKT Przeworsk Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniesie ponad 295 tys. zł.

– Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości Kopki o łącznej długości ok. 15 km. Umożliwi to podłączenie ponad 1200 osób do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zadeklarował, że opracuje dokumentację wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień i opinii do 30 czerwca 2022 roku. Ponadto, chcemy, aby projektowana kanalizacja była wykonana w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym z zachowaniem rezerwy przepustowości sieci dla większej liczby mieszkańców. Zadanie jest sfinansowane w całości z budżetu gminy – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Umowę na opracowanie dokumentacji podpisał burmistrz Waldemar Grochowski przy kontrasygnacie skarbnik gminy Grażyny Reichert oraz prezes firmy EKO-PROJEKT z Przeworska Jan Szczepański.

Ponadto w Przędzelu, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ – Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec Sp.J. prowadzi prace nad aktualizacją projektu kanalizacji.    Zadanie również finansowane jest z budżetu gminy.