Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowa na kanalizację w Przędzelu i w Kopkach podpisana!

28 listopada 2022 r., w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kopkach i w Przędzelu.

Zakres inwestycji obejmuje budowę łącznie 9 przepompowni, 16,1 km sieci grawitacyjnej oraz 3,2 km sieci tłocznej. Dzięki temu możliwość przyłączenia do sieci uzyska w naszej gminie łącznie ok. 361 gospodarstw domowych. Całkowity koszt zadania wynosi 16 750 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma „Sanitex” Sp. z o.o. z Tryńczy.

Umowę podpisał Burmistrz Waldemar Grochowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Reichert oraz Kamil Wojtas członek Zarządu Firmy „Sanitex”.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Pan Minister Infrastruktury Rafał Weber. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł, zaś z budżetu Gminy zostanie wypłacona Wykonawcy kwota 3 750 000, 00 zł.

– Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie liczby gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych objętych systemem kanalizacji, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie Gminy. Wzrośnie także poziom warunków związanych z mieszkalnictwem i prowadzaniem działalności gospodarczej w miejscowościach objętych inwestycją. Efektem długofalowym będzie także podniesienie potencjału i konkurencyjności Gminy pod kątem rozwoju gospodarczego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 25 październik 2024 rok – powiedział burmistrz Waldemar Grochowski.

Wydarzenie było również okazją do wręczenia podziękowań Kołu Gospodyń Wiejskich z Kopek, które podczas dożynek powiatowych zdobyło nagrodę publiczności oraz nagrodę komisji konkursowej za najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Pan Minister wręczył na ręce radnej oraz członki KGW Kopki Elżbiecie Maczuga prezent w postaci termosu.