Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowa na dostawę i montaż kotłów na biomasę

25 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem została podpisana umowa na dostawę i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Dokumenty podpisali prezes firmy ZPH Krzaczek Sp. z.o.o. – Stanisław Krzaczek oraz burmistrz Waldemar Grochowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Grażyny Reichert.
Umowa obejmuje m.in.: dostawę i montaż 22 sztuk kotłów wraz z osprzętem, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych, wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie montażu pomp obiegowych.
Koszt dostawy i montażu 22 kotłów na biomasę wynosi 470 426, 40 zł.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19.