Twoja Gmina, Twój Urząd

W Rudniku ulica Kończycka już gotowa! W Przędzelu na pierogi po nowym chodniku!

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej łączącej Rudnik nad Sanem z Kończycami oraz fragment drogi powiatowej w Przędzelu.
Inwestycja „powiatowa” była realizowana na terenie gminy Rudnik nad Sanem i gminy Nisko.
W Gminie Rudniku nad Sanem:
  • W mieście przebudowano ciąg ulicy Kończyckiej na długości 1156,60 m (nowa nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo-rowerowy)
  • W Przędzelu przebudowano ciąg ulicy Mickiewicza na długości 1203 m (nawierzchnia i nowy chodnik)
Wkład własny na przebudowę powyższych odcinków to 643 005,05 zł.
Powiat Niżański i Gmina Rudnik nad Sanem umówiły się i pokryły ten wkład własny po połowie:
  • 321 502,52 zł wniosła Gmina Rudnik nad Sanem
  • 321 502,53 zł wniósł Powiat Niżański
Wniosek opracowało i złożyło Starostwo Powiatowe w Nisku.
Całkowita wartość zadania powiatowego na terenie obu gmin wyniosła 4 673 000,72 zł, z czego 2 803 800 zł (60 %) stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20 000 zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Rudnik. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Niżańskiego i Gminy Rudnik nad Sanem.
Wykonawcą zadania było konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o.  z Sandomierza. Prace nad przebudową prawie 7 km odcinka drogi rozpoczęły się w maju br.