Twoja Gmina, Twój Urząd

Ul. Błonie w Przędzelu z rządowym wsparciem na przebudowę.

5 października Pan Minister Rafał Weber wręczył symboliczne czeki gminom, które otrzymały dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nasza Gmina otrzymała 1 390 929,61 zł na przebudowę ul. Błonie wraz z remontem mostu w Przędzelu.
Wartość inwestycji to 1 738 662, 02 zł.
Zakres robót obejmuje wykonanie nowej podbudowy jezdni, wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni oraz remont mostu.

Czek z rąk Pana Ministra odebrał burmistrz Waldemar Grochowski, zastępca burmistrza Dariusz Świta i radny rady miejskiej Jan Serafin.

Pan Starosta Robert Bednarz odebrał 2 symboliczne czeki na drogi powiatowe!

Jeden z nich jest na przebudowę ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem i budowę ścieżki rowerowej z Rudnika nad Sanem do Grobel.

Rządowe wsparcie przebudowy ulicy Rzeszowskiej i budowy ścieżki rowerowej wynosi aż 12 906 171,71 zł!

Całkowita wartość projektu to 16 132 714,64 zł.

obrazek

Dziękujemy Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi za troskę i pomoc dla naszej Gminy i naszego Powiatu.

Dziękujemy Panu Staroście Robertowi Bednarzowi za złożenie wniosku na drogę powiatową w naszej Gminie i gratulujemy zdobycia tak dużego dofinansowania.