Twoja Gmina, Twój Urząd

Trwa remont czterech dróg

Na czterech drogach w Rudniku nad Sanem od kilku dni trwa remont.

Nowa nawierzchnia pojawi się na ulicy Górka, ul. Żeromskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Prusa. Koszt inwestycji wyniesie 1 725 791, 20 zł. Prace wykonuje firma „Molter”.
– Przebudowa czterech dróg w naszym mieście ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przywrócenie podstawowych parametrów techniczno- eksploatacyjnych. Roboty będą polegać na wykonaniu nowej nawierzchni i chodników, elementów odwodnienia i budowie kanałów technologicznych. Prace mają zakończyć się w połowie roku – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem na realizację tego zadania otrzymała prawie milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.