Twoja Gmina, Twój Urząd

Trwa budowa chodnika z przepustem na rzece Stróżanka

Trwają roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703 R wraz z przepustem na rzece Stróżanka w Rudniku nad Sanem.

Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo Budowlana A.S.BRUK Andrzej Słomiany z Woli Zarczyckiej. Wartość zadania wynosi 259 050,30 zł, a planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2023 roku. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności
na bezpieczeństwo pieszych.