Twoja Gmina, Twój Urząd

Zebrania Wiejskie w Gminie Rudnik nad Sanem

Terminy Zebrań Wiejskich w Gminie Rudnik nad Sanem:

12 września 2021 r. (niedziela), godz. 13:30 – sołectwo Chałupki,

19 września 2021 r. (niedziela), godz. 13.00 – sołectwo Kopki,

25 września 2021 r. (sobota), godz. 19:00 – sołectwo Przędzel Kolonia,

26 września 2021 r. (niedziela), godz. 13.00 – sołectwo Przędzel.

Głównym tematem zebrań będzie podział środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.