Twoja Gmina, Twój Urząd

Szkolenie dla organizatorów wypoczynku letniego

Państwowa Inspekcja Sanitarna mając na względzie zbliżający się okres wakacji zaprasza szkolenie dla organizatorów wypoczynku letniego, którzy będą działać w tegorocznym sezonie.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zawsze jest w obszarze działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i naszych partnerów, dlatego do udziału w organizowanym spotkaniu zaprosiliśmy również przedstawicieli Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów szkolenie odbędzie się w formie bezpłatnego webinarium za pośrednictwem platformy MS Teams w II blokach tematycznych i czterech terminach
I blok tematyczny:
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży- zgłoszenia wypoczynku w bazie MEiN
Odpowiedzialność kadry wypoczynku i bezpieczeństwo podróży
Bezpieczeństwo w blokach żywieniowych, higiena przygotowywania i spożywania posiłków
Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo sanitarne obiektów wypoczynkowych i serwis kąpieliskowy
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiektach wypoczynkowych
10 czerwca 13:00 – 16:10
13 czerwca 9:00 – 12:10
II blok tematyczny:
Profilaktyka chorób odkleszczowych, profilaktyka wszawicy
Repelenty- środki odstraszające owady
Ochrona przeciwsłoneczna E-papierosy i substancje psychoaktywne
Napoje energetyzujące
Zapobieganie chorobom zakaźnym i zatruciom pokarmowym, zgłoszenia
12 czerwca 13:00 – 16:10
14 czerwca 09:00 – 12:10