Mieszkam w Rudniku nad Sanem Twoja Gmina, Twój Urząd

Stanowisko Rady Miejskiej i burmistrza w Rudniku nad Sanem w sprawie pomnika

Stanowisko Rady Miejskiej i burmistrza w Rudniku nad Sanem w sprawie pomnika:

„W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM ZIEMI RUDNICKIEJ, OFIAROM TRAGICZNYCH WALK 1914 I 1915 R. ORAZ TYM, KTÓRZY W LATACH POWOJENNYCH PODNIEŚLI MIASTO I GMINĘ Z RUIN, DAJĄC HEROICZNY WKŁAD W BUDOWĘ NOWO ODRODZONEJ W 1918 R. OJCZYZNY”.

Radni Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem i burmistrz stoją na stanowisku, że pomnik w centrum miasta należy przeprojektować tak, aby łączył obecną swoją funkcję z oddaniem hołdu Mieszkańcom, o których upamiętnienie występuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci w Rudniku nad Sanem.

W związku z powyższym planowana jest przebudowa pomnika już istniejącego, aby upamiętniał on wszystkich Mieszkańców Rudnika nad Sanem i Ziemi Rudnickiej, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej i którzy podnosili miasto z ruin po wojennych kataklizmach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn

Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski