Twoja Gmina, Twój Urząd

Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnik nad Sanem

15 czerwca 2022 r., Pan Poseł Jerzy Paul przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnik nad Sanem sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU SA.

Jest to Motopompa WT 40 X, dwie maski do aparatu powierzanego Honeywell OptiPRo oraz kombinezon do pracy w wodzie.
Przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez ochotników do działań związanych w szczególności z ratownictwem wodnym i przeciwpowodziowym, co z pewności podniesie gotowość bojową jednostki, a także poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rudnik nad Sanem.
Wartość sprzętu to 15 528,75 zł. Dotacja z PZU SA wyniosła 15 000 zł, a 528,75 zł to środki własne jednostki OSP Rudnik nad Sanem.
Podczas przekazania sprzętu był obecny burmistrz Waldemar Grochowski, który podziękował Panu Posłowi Jerzemu Paulowi za przekazany sprzęt dla OSP Rudnik nad Sanem oraz za sprzęt przekazany innym jednostkom OSP z terenu naszej gminy.