Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dotycząca zakupu węgla

W związku z otrzymaniem informacji od Miasta Stalowa Wola informujemy, że:

„Na chwilę obecną węgiel na składzie w Stalowej Woli niestety się skończył. Wpływ na to miały dwa czynniki.

  • po pierwsze wstępne zgłaszane zapotrzebowania różniły się od rzeczywistej ilości zamawianego przez mieszkańców węgla, w większości przypadków zapotrzebowania były niedoszacowane,
  • po drugie, Miasto na podstawie wstępnych szacowań – dwa tygodnie temu – złożyło wniosek o zakup kolejnej partii węgla. Niestety do dnia dzisiejszego firmy wskazane w rozporządzeniu nie odniosły się do tego zapotrzebowania.

Miasto Stalowa Wola niestety mimo szczerych chęci nie będzie mogło na chwilę obecną dostarczyć węgla w wnioskowanych przez Państwa ilościach, jednocześnie cały czas podejmujemy działania w celu jego nabycia tak, aby zrealizować Państwa zamówienia do końca tego roku.
Ostateczną informację, czy uda się to zrobić czy też nie przekażemy do końca przyszłego tygodnia również drogą mailową.”

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o niewpłacanie pieniędzy na zakup preferencyjny węgla.

Miasto Stalowa Wola i Gmina Rudnik nad Sanem czynią starania, aby zamówić kolejne transporty węgla.