Twoja Gmina, Twój Urząd

Spotkanie w sprawie montażu kolektorów słonecznych z projektu parasolowego OZE!

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad  Sanem zaprasza Mieszkańców, którzy podpisali umowę na montaż kolektorów słonecznych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23.03.2023 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 17, 37-420 Rudnik nad Sanem (KINO).

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem realizuje projekt pt. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” – nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE-REACT-EU.