Twoja Gmina, Twój Urząd

Setna sesja Przewodniczącego Edwarda Wołoszyna

6 grudnia 2021 r., odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Swój jubileusz 25-lecia pracy w tym dniu, świętował Przewodniczący Rady Pan Edward Wołoszyn. Wczorajsza sesja była setną, którą poprowadził.
– Z okazji 25- lecia pracy w Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem, składam Panu serdecznie gratulacje i słowa uznania za troskę i pracę na rzecz rudnickiego samorządu. Dziękuję za otwartość na podejmowanie inicjatyw i budowanie lepszej przyszłości naszych Mieszkańców. Życzę wytrwałości w podejmowaniu nowych przedsięwzięć i w pracy na rzecz Naszej Małej ojczyzny – mówił Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
Edward Wołoszyn został wybranym radnym w wyborach uzupełniających 17.11.1996 r., miesiąc później złożył uroczyste ślubowanie. W kadencji 1998 – 2002 był członkiem zarządu. W kadencjach 2002 – 2006 i 2006 – 2010 został wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
2.12.2010 r., został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej i nieprzerwanie do dziś pełni tę funkcję.