Twoja Gmina, Twój Urząd

Rozpoczęły się prace przy utwardzeniu alejek na cmentarzu komunalnym.

Na cmentarzu komunalnym rozpoczęło się utwardzenie części alejek. Prace rozpoczęły się od alejek o szerokości 3m, po których odbywa się procesja w Święto Zmarłych. Wszystkie elementy wokół nagrobków zostaną zachowane. Zostaną zachowane również ławeczki.