Twoja Gmina, Twój Urząd

Remont kapliczki przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem

19.03.2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na dofinansowanie „Prac konserwatorsko-restauratorskie kapliczki przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem”.

Na zdjęciu od lewej
Skarbnik Grażyna Reichert
Burmistrz Waldemar Grochowski
Starosta Niżański Robert Bednarz
Wicestarosta Niżański Adam Mach

Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w wysokości z Powiatu Niżańskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2.

Cała kwota zadania to: 100 884,78 zł.

Dofinansowanie z powiatu wynosi 1 428,57 zł.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu 70 000 zł.
Pozostałą kwotę 29 456,21 zł zapłaci Gmina Rudnik nad Sanem.

Umowę podpisali:

  1. Starosta Niżański Robert Bednarz
  2. Wicestarosta Niżański Adam Mach
  3. Burmistrz Waldemar Grochowski
  4. Skarbnik Grażyna Reichert

W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Remontowo-Budowlaną Mirosław Piątek.

 

Serdecznie dziękuję Panu Staroście, za przychylenie się do prośby burmistrza i udzielił środków na remont kapliczki, do której wielu Mieszkańców ma ogromny sentyment – zwracał się do Pana Starosty Roberta Bednarza burmistrz Rudnika nad Sanem.