Twoja Gmina, Twój Urząd

Remizy OSP pod okiem kamer

W trosce o bezpieczeństwo i mienie ochrony pożarowej, od 26.10.2022 r., na budynkach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach i w Przędzelu – Kolonii został zamontowane alarmy i monitoringi. 

– Mam nadzieję, że montaż tych systemów zwiększy ochronę sprzętu, wyposażenia jednostek OSP i terenów wokół nich – powiedział Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.