Twoja Gmina, Twój Urząd

Przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 07.10.2022 r. od godziny 8.00 do godziny 10.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców z Osiedla Stróża.
Przerwa związana jest z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych sieci wodociągowej.