Twoja Gmina, Twój Urząd

Przędzelskie Kaszaki z akcją przeciwdziałania przyczynom przestępczości

obrazek„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

16 lipca 2023 r. wzorem lat ubiegłych na stadionie LZS Przędzel odbyła się uroczystość Przędzelskie Kaszaki.
W uroczystości uczestniczyli:
• Pan Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP,
• Pan Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego,
• Pan Adam Mach – Wicestarosta Powiatu Niżańskiego,
• Pan Waldemar Grochowski – Burmistrz,
• Pan Dariusz Świta – Zastępca Burmistrza,
• Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
• Pan Grzegorz Łojek – Radny Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem,
• Pani Maria Lachowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem,
• Pani Beata Pucko – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem,
• Pani Bożena Małek – Sołtys,
• Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ”Przędzelanki” w Przędzelu,
• Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu,
• Pani Marta Kania – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu,
• Pani Anna Straub – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem,
• Pan Piotr Potocki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
• rodzice i opiekunowie, dzieci,

• mieszkańcy sołectwa Przędzel i gminy, goście.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich ”Przędzelanki” w Przędzelu na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W ramach zadania zorganizowana została uroczystość Przędzelskie Kaszaki, w trakcie której przeprowadzona została akcja informacyjna skierowana na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom przestępstw na szkodę małoletnich oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z dotacji zakupiono urządzenia i wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich ”Przędzelanki” w Przędzelu, które były wykorzystane podczas uroczystości – maszyna do waty cukrowej, termos do transportu żywności oraz filiżanki ze spodkami i talerze deserowe. Przygotowany został baner informacyjny z plakatami skierowanymi przeciwko przemocy w rodzinie i informacjami na temat udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie gminy i powiatu, stojak z ulotkami dla uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej skutków oraz nadużywania alkoholu pt: „Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie”, „Nadużywanie alkoholu, a problem przemocy domowej”, „Procedura „Niebieskiej Karty” – podstawowe informacje”, „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Jak radzić sobie z przemocą? – porady psychologiczne dla osób doznających przemocy”, „Już jestem bezpieczna – pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości informacja dla osób pokrzywdzonych, potrzebujących wsparcia, telefony”, „Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie”, „Zmień swoje Życie pomożemy ci w tym – Niebieska Linia”, „Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie”, a także ulotkami informacyjnymi dotyczącymi udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie gminy i powiatu oraz instytucji udzielających pomocy ofiarom przestępstw.

Ponadto w związku z realizacją zadania pn.: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich” został zorganizowany konkurs plastyczny pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu w trzech kategoriach dla uczniów: klas I-III, klas IV-VI i klas VII-VIII. W czasie uroczystości Przędzelskie Kaszaki została zaprezentowana uczestnikom wystawa prac konkursowych, ogłoszono wyniki oraz wręczono 9 nagród dla laureatów konkursów w formie bonów podarunkowych o wartości 120,00 zł – za I miejsce, 100,00 zł – za II miejsce, 78,93 zł – dwa bony za III miejsce i 78,94 zł – jeden bon za III miejsce. Nagrody zostały sfinansowane ze środków z dotacji i otrzymali je:

Uczniowie klas I-III:
I miejsce – Aleksandra Turbak
II miejsce – Amelia Olko

III miejsce – Gabriela Ziober

Uczniowie klas IV-VI:
I miejsce – Anna Kluk
II miejsce – Marta Rup

III miejsce – Sara Ferrauiolo

Uczniowie klas VII-VIII:
I miejsce – Joanna Kochan
II miejsce – Adrianna Tabor

III miejsce – Gabriela Podusowska

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przędzelu przygotowały poczęstunek. Były pierogi z kaszy jaglanej, proziaki, piernikowe serca, bigos, zupa gulaszowa, ciasto, napoje oraz dla najmłodszych wata cukrowa. Każdy mógł znaleźć coś pysznego dla siebie.

Były również atrakcje:
• grill z kiełbaskami,
• dmuchańce,
• bańki mydlane,
• tatuaże,
• animacje,
• konkursy sportowe,
• zabawa z DJ,
• pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa medycznego, a także pokaz sprzętu strażackiego wykonane przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu.
Podczas Przędzelskich Kaszaków został przeprowadzony turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w kategorii Żak. W turnieju wzięły udział cztery drużyny piłkarskie: KS Sarzyna, KS Rotunda Krzeszów, UKS Orlik Rudnik nad Sanem, UKS Orlik Rudnik nad Sanem – Przędzel. Wszyscy gracze zostali nagrodzeni medalami. Każda drużyna zdobyła puchar oraz nagrodę – piłkę nożną. Dzieci z drużyn otrzymały poczęstunek i korzystały z przygotowanych atrakcji. Bartosz Mierzwa i Bartłomiej Okoń sędziowali mecze.