Twoja Gmina, Twój Urząd

Przebudowa i dokumentacja dróg w 2024

31 stycznia 2024 r. podczas sesji Rada Miejska postanowiła przeznaczyć wolne środki i odzyskany podatek VAT na budowę, przebudowę i dokumentacje dróg.

Wniosek do Rady Miejskiej złożył burmistrz w wyniku rozmów przeprowadzonych z Mieszkańcami.

Oto kolejny pakiet zadań drogowych do realizacji w 2024 r.:

– Przebudowa ul. bocznej Chopina (ulica do Bloków) 547 060,00 zł,
– Budowa ul. Szpitalnej (przedłużenie ulicy) 600 000,00 zł,
– Chodnik przy ul. Dąbrowskiego (kontynuacja) 100 000,00 zł,
– Przebudowa łącznika ul. Rynek – ul. Wałowa 150 000,00 zł,
– Przebudowa łącznika ul. Dąbrowskiego – ul. Kościuszki 250 000,00 zł
– Przebudowa drogi w Stróży działka nr 529 (łącznik ul. Konopnickiej – ul. Czarnieckiego) 107 000,00 zł,
– Przebudowa drogi w Stróży działka nr 1266 (łącznik przy Szkole Podstawowej) 87 000,00 zł,
– Przebudowa drogi – projekt – w Przędzelu obok dawnej Huty Szkła 7 000,00 zł,
– Przebudowa drogi na działce nr 2190 w Przędzelu Kolonii 145 000,00 zł,
– Przebudowa drogi w Przędzelu na działce nr 1976 (łącznik ul. 3 Maja – ul. Mickiewicza) 160 000,00 zł,
– Przebudowa ul. Wiklinowej w Chałupkach 300 000,00 zł,
– Przebudowa drogi w Kopkach na działce 1084 (przedłużenie ul. Witosa) 310 000,00 zł,
– Przebudowa drogi Borowina – Podwolina 400 000,00 zł,

– Budowa drogi pieszo-rowerowej Rudnik nad Sanem – Podwolina (koncepcja) 12 000,00 zł.

Dwa ostatnie zadania to część projektu skomunikowania Rudnika nad Sanem z Zalewem „Podwolina”.
Gmina zabiega o grunty od PKP na urządzenie drogi przy przejeździe kolejowym w Borowinie i ma zapisane w budżecie pieniądze na dojazd do przejazdu ulicą boczną od ul. Majora Hubala – Etap II.