Twoja Gmina, Twój Urząd

Przebudowa i budowa dróg

5 marca burmistrz Waldemar Grochowski przy kontrasygnacie skarbniczki Pani Grażyny Reichert podpisał umowę z Przedsiębiorstwem „MOLTER” Sp. z o.o.:

Na zdjęciu od lewej:
Pan Prezes Zdzisław Molter
Pan Prezes Łukasz Molter
wiceburmistrz Dariusz Świta
burmistrz Waldemar Grochowski

• na budowę i przebudowę wraz z remontem mostu w Przędzelu, na ul. Błonie,
• na przebudowę ul. Wesołej w Rudniku nad Sanem, na osiedlu Stróża,

• budowę odcinka chodnika przy ul. 3 Maja tuż przed skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza.

Umowa jest podpisana na kwotę 2 188 724,43 zł. Zaplanowano, że roboty zakończą się 5 października 2024 r.
Po podpisaniu umowy, nastąpiło przekazanie placu budowy dla wszystkich inwestycji.