Twoja Gmina, Twój Urząd

Przebudowa czterech dróg

W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na przebudowę czterech odcinków dróg.

Formalności dopełnili burmistrz Waldemar Grochowski, Skarbnik Gminy Grażyna Reichert oraz prezes firmy „Molter” Łukasz Molter.
Zadanie będzie polegać na przebudowie czterech ulic w Rudniku nad Sanem: ul. Górka, ul. Żeromskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Prusa. Koszt inwestycji wyniesie 1 725 791, 20 zł. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.
– Roboty będą polegać na wykonaniu nowej nawierzchni i chodników, elementów odwodnienia i budowie kanałów technologicznych. Przebudowa tych dróg ma na celu przede wszystkim poprawę komfortu podróżowania oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników oraz przywrócenie podstawowych parametrów techniczno- eksploatacyjnych – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.