Twoja Gmina, Twój Urząd

Prośba o zgłoszenie zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

W związku z nałożonym na gminy ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków burmistrz uprzejmie prosi o wypełnienie przez posiadaczy takich zbiorników i oczyszczalni formularza zgłoszenia.

Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w pokoju nr 1 oraz do pobrania poniżej:

ZGŁOSZENIE-SZAMBA – ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych – oswiadczenie