Twoja Gmina, Twój Urząd

Promesy na prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytkach w Rudniku nad Sanem

W czwartek 12 października 2023 roku w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie wstępnych promes dla gmin, parafii i podmiotu prywatnego,

które złożyły wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I i II. Promesy wręczał Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber oraz Starosta Niżański Robert Bednarz. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem złożyła 2 wnioski do Powiatu Niżańskiego i otrzymała wstępne promesy na:

  • Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem. Kwota dotacji 118 981,80 zł, wkład własny 2 428,20 zł.
  • Prace konserwatorsko – restauratorskie kapliczki przy ulicy Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem. Kwota dotacji 70 000,00 zł, wkład własny 1 428,57 zł.

obrazek