Twoja Gmina, Twój Urząd

Prace pielęgnacyjne drzew na plantach

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem rozpoczęła 30 października 2023 r. realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjne przy drzewach rosnących na terenie układu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego miasta Rudnik nad Sanem”.

Koszt całkowity zadania wynosi 64 868,04 zł z czego kwotę 32 434,02 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Prace pielęgnacyjne wykonuje Firma ArbForest Rafał Sokulski. Prace mają zostać wykonane do 8 grudnia 2023 r.

Podjęte działania przyczynią się do poprawy walorów estetycznych i sanitarnych drzewostanu znajdującego się na obszarze układu urbanistycznego i krajobrazowego miasta.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie cięć pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie zdrowych drzew o właściwym pokroju koron z uwzględnieniem ich prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa ludzi i mienia,

– usunięcie posuszu i suchych obumierających, złamanych i nadłamanych gałęzi oraz założenie wiązań statycznych, które chronią drzewa przed zniszczeniem oraz zabezpieczą przed upadkiem nadłamane gałęzie,

– usunięcie 4 szt. drzew, które stwarzają zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu.

Jakość wykonanych zabiegów przyczyni się nie tylko do zdrowego wzrostu drzew, ale również upiększy wygląd naszych plant miejskich.