Twoja Gmina, Twój Urząd

Prace pielęgnacyjne drzew na plantach zakończone

8 grudnia 2023 roku ukończone zostały prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie układu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego miasta. Na wykonanie zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 32 434,02 zł.

Wkład Gminy wyniósł 32 434,02 zł. Prace pielęgnacyjne wykonane zostały przez firmę ArbForest Rafał Sokulski.
obrazek