Twoja Gmina, Twój Urząd

Prace konserwatorskie przy pomniku Ferdynanda Hompescha.

06.10.2023 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie przy pomniku Ferdynanda Hompescha.

Renowacji dokona firma WIĄCEK-Lach Konserwacja Dzieł Sztuki.

Koszt odnowienia pomnika to 53 602,45 zł, z czego wkład własny gminy to 1 072,05 zł. Pozostałą kwotę 52 530,40 zł gmina pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prace konserwatorskie planowo mają zakończyć się do 30.11.2023 r.