Twoja Gmina, Twój Urząd

Podsumowanie przekazanych środków przez Lasy Państwowe.

29.09.2023 r. w obecności Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła odbyła się konferencja podsumowująca przekazanie środków przez Lasy Państwowe.

W 2023 r.:

  • 3 000 000 zł dla Gminy Rudnik nad Sanem,
  • 2 650 000 zł dla Powiatu Niżańskiego,
  • 300 000 zł dla Gminy i Miasta Nisko.

W 2022 r.:

  • 3 970 000 zł dla Gminy i Miasta Nisko

W sumie dla samorządów Powiatu Niżańskiego Lasy Państwowe przekazały 9 920 000 zł.

Konferencja rozpoczęła się przemówieniem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnika nad Sanem Waldemara Grochowskiego, w którym opisał drogę finansowaną przez Lasy Państwowe, czyli etap pierwszy przebudowy ulicy Hubala.
Burmistrz podziękował Ministrowi Marcinowi Warchołowi oraz Nadleśniczemu Andrzejowi Tofilskiemu za otrzymane środki.

Jako drugi przemawiał Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Pan Andrzej Tofilski. Pan Nadleśniczy przedstawił pomoc, którą otrzymały samorządy od Lasów Państwowych.

Starosta Powiatu Niżańskiego Pan Robert Bednarz podziękował Ministrowi oraz Przedstawicielom Lasów Państwowych za otrzymane środki przez Powiat i Gminy z Powiatu Niżańskiego.

Pan Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pan Waldemar Ślusarczyk  podziękował za środki otrzymane od Lasów Państwowych przez Gminą Nisko.

Konferencję podsumował Pan Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Pan Minister powiedział, że nasz region jest mu szczególnie bliski i z radością angażuje się w pomoc dla lokalnych samorządów.