Twoja Gmina, Twój Urząd

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Majora Hubala.

14 czerwca 2023 r. została podpisana umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia – przebudowy ciągu drogowego dróg gminnych ul. Majora Hubala wraz z ulicą boczną do ul. Majora Hubala.

Umowę podpisano pomiędzy Nadleśnictwem Rudnik działającym z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Tofilskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik przy udziale Głównej Księgowej Nadleśnictwa Pani Moniki Tomeckiej-Kaczor oraz Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem reprezentowanym przez Waldemara Grochowskiego – burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Reichert.

Na podstawie porozumienia Gmina przebuduje 1900 m ul. Majora Hubala od strony Osiedla Stróża. Jest to pierwszy z trzech etapów wspólnego przedsięwzięcia. Ulica zyska nawierzchnię asfaltową rozszerzoną do 5 m i pobocze z kruszywa łamanego. Na ten cel z funduszu leśnego Gmina otrzyma 3 000 000 zł.

Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Marcinowi Warchołowi za osobiste zaangażowanie w uzyskaniu środków przez  Gminę!

Dziękujemy Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Panu Józefowi Kubicy oraz Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudnik Panu Andrzejowi Tofilskiemu!