Twoja Gmina, Twój Urząd

Podpisanie umów na dofinansowanie dla jednostek OSP powiatu niżańskiego ze środków NFOŚiGW

12 czerwca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyło się podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Umowy zostały podpisane i wręczone przez zastępcę prezesa zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kidę w obecności Wiceministra Pana Rafała Webera, Pani Senator Janiny Sagatowskiej, Pana Starostę Roberta Bednarza i Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Pana bryg. Andrzeja Kołodzieja.

W uroczystości uczestniczyli prezesi i członkowie OSP, które otrzymały dofinansowanie oraz wójtowie i burmistrzowie.

W ramach programu 29 jednostek OSP z powiatu niżańskiego otrzyma łącznie kwotę 283 900 zł. na doposażenie jednostek w celu zwiększenia potencjału technicznego.

Z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem otrzymały po 11 000,00 zł wszystkie jednostki OSP:

  • OSP Rudnik nad Sanem
  • OSP Kopki
  • OSP Przędzel
  • OSP Przędzel Kolonia.

Dziękujemy!
Gratulujemy!