Twoja Gmina, Twój Urząd

Plac zabaw i siłownia w Chałupkach!

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn.: ”Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią plenerową w sołectwie Chałupki”.

Zadanie o wartości 135 000,00 zł zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wniosek został złożony przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Niżańskiej”.

 

Realizacja zadania obejmuje montaż: urządzeń placu zabaw, ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku, siłowni plenerowej oraz urządzeń małej architektury. Przy placu zabaw pojawią się kosze na odpady, ławki oraz stojaki rowerowe, teren zostanie wyłożony kostką brukową.

 

Takie miejsce jest potrzebne na tym terenie, aby stworzyć mieszkańcom bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Plac zabaw z siłownią zachęci dzieci i rodziców do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Będzie miejscem spotkań dzieci i rodziców, co sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich. W najbliższej okolicy brakuje placu zabaw i siłowni plenerowej. Ponadto realizacja projektu poprawi w dużej mierze estetykę przestrzeni i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

 

Wykonawcą zadania jest FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA „JANIK” Sp. z o. o. Ruda Łańcucka 263. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to koniec maja bieżącego roku.