Twoja Gmina, Twój Urząd

Piknik Rodzinny w Kopkach

obrazek

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

1 czerwca 2023 r. wzorem lat ubiegłych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach odbył się Piknik Rodzinny. Był świętem społeczności szkolnej i miejscowości Kopki. Uroczystość miała na celu podtrzymywanie i pielęgnowanie więzi pomiędzy dzieckiem, a jego rodzicami oraz uczenie pozytywnych relacji rodzinnych, które sprzyjają rozwojowi dziecka. W Pikniku Rodzinnym uczestniczyli:

 • Pan Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Waldemar Grochowski – Burmistrz,
 • Pan Dariusz Świta – Zastępca Burmistrza,
 • Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół,
 • Pani Małgorzata Gołębiewska – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku nad Sanem,
 • Pani Beata Pucko – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem,
 • Pan Zenon Słoniec – Sołtys,
 • Członkowie Rady Sołeckiej: Pan Ryszard Worsa, Pan Tadeusz Gontarz, Pan Edward Szast,
 • Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach,
 • Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach,
 • Pani Dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi,
 • Rodzice i opiekunowie,
 • Uczni

 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W ramach zadania zorganizowany został Piknik Rodzinny, w trakcie którego przeprowadzona została akcja informacyjna skierowana na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom przestępstw na szkodę małoletnich oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z dotacji zakupiono urządzenia i wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach, które były wykorzystane podczas Pikniku – maszyna do waty cukrowej i popcornu. Przygotowany został baner informacyjny z plakatami skierowanymi przeciwko przemocy w rodzinie i informacjami na temat udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie gminy i powiatu, stojak z ulotkami dla uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej skutków oraz nadużywania alkoholu pt: „Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie”, „Nadużywanie alkoholu, a problem przemocy domowej”, „Procedura „Niebieskiej Karty” – podstawowe informacje”, „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Jak radzić sobie z przemocą? – porady psychologiczne dla osób doznających przemocy”, „Już jestem bezpieczna – pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości informacja dla osób pokrzywdzonych, potrzebujących wsparcia, telefony”, „Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie”, „Zmień swoje Życie pomożemy ci w tym – Niebieska Linia”, „Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie”, a także ulotkami informacyjnymi dotyczącymi udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie gminy i powiatu oraz instytucji udzielających pomocy ofiarom przestępstw.

 

Podczas Pikniku Rodzinnego dzieci z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I do VIII zaprezentowali swój dorobek artystyczny. Były tańce, śpiewy klasowe, ale też śpiewy i granie na instrumentach solo w wykonaniu: Julii Turosz, Bartosza Wróblewskiego i Szymona Wróblewskiego. Dla Mam zaśpiewał Marcin Kostyra „Do Ciebie Mamo” Violetty Villas.

 

Ponadto w związku z realizacją zadania pn.: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich” został zorganizowany konkurs plastyczny pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach w trzech kategoriach dla uczniów: klas I-III, klas IV-VI i klas VII-VIII. W czasie Pikniku Rodzinnego została zaprezentowana uczestnikom wystawa prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz wręczenie 9 nagród dla laureatów konkursów w formie bonów podarunkowych o wartości 160,00 zł – za I miejsce, 130,00 zł – za II miejsce i 113,00 zł – za III miejsce. Nagrody zostały sfinansowane ze środków z dotacji i otrzymali je:

 

Uczniowie klas I-III:

I miejsce – Lena Reichert

II miejsce – Agata Słoniec

III miejsce – Julia Turosz

 

Uczniowie klas IV-VI:

I miejsce – Klaudia Pająk

II miejsce – Dagmara Gontarz

III miejsce – Konrad Konior

 

Uczniowie klas VII-VIII:

I miejsce – Marcin Kostyra

II miejsce – Aleksandra Szymczak

III miejsce – Julia Nowakowska

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach i rodzice dla uczestników Pikniku przygotowali poczęstunek. Był popcorn, kolorowa wata cukrowa, hot-dogi, kiełbaski z grilla, ciasta, ciasteczka, ciepłe i zimne napoje. Każdy mógł znaleźć coś pysznego dla siebie.

Były również atrakcje:

 • dmuchańce,
 • konkursy sportowe,
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa medycznego, a także pokaz  sprzętu strażackiego wykonane przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach.

Na Pikniku było dużo dobrej zabawy. Humor dopisywał zarówno dzieciom, jak i rodzicom.