Twoja Gmina, Twój Urząd

Pierwszy w tym roku przetarg na budowę i przebudowę dróg.

Gmina Rudnik nad Sanem ogłosiła pierwszy w tym roku przetarg na budowę i przebudowę dróg.

ul. Błonie w Przędzelu
W wyniku jego rozstrzygnięcia będzie wyłoniony wykonawca zadań:
• Przebudowa ul. Błonie w Przędzelu wraz z remontem mostu
(805,5 m drogi i most o długości 12 m),
• Budowa odcinka chodnika w ciągu ul. 3 Maja w Przędzelu w bardzo newralgicznym punkcie przy ulicy Mickiewicza,
• Przebudowa ul. Wesołej na osiedlu Stróża w Rudniku nad Sanem.
Na poprawę pogody i wejście w teren oczekuje wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zadań konsorcjum firm: LACH-POL SP. Z O.O. Golce 63A, 37-405 Jarocin, Paweł Lach Szyperki 39A, 37-405 Jarocin. W wyniku podpisanej 7 listopada 2023 r. umowy zostaną zrealizowane roboty drogowe:
• Przebudowa ul. Generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (381 m),
• Przebudowa ul. Podborze w Kopkach (561 m),
• Remont ul. Księdza Augustyna Kordeckiego w Rudniku nad Sanem (278 m).
Koszt przebudowy dróg to 3 279 311,92 zł.
Na ulicę Podborze otrzymaliśmy 784 777,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.