Twoja Gmina, Twój Urząd

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem kadencji 2024-2029

W poniedziałek, 6 maja 2024 r., odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem kadencji 2024-2029.

Radni złożyli ślubowanie i wybrali swoje prezydium. Również nowo wybrany burmistrz Tadeusz Handziak złożył ślubowanie i zapowiedział plany na najbliższą przyszłość naszej gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję Rady Miasta w rozpoczął najstarszy wiekiem radny Pan Józef Długosiewicz. Nowym radnym zaświadczenia o wyborze wręczyła przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Kazimiera Puchalska.
Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Bogdan Kupiec, a wiceprzewodniczącym Łukasz Ludian.
Skład nowej rady gminy Rudnik nad Sanem:
1. Beata Schiffer
2. Bogdan Kupiec
3. Małgorzata Gancarz
4. Bernarda Podstawek – Przybysz
5. Tomasz Kołcz
6. Marian Pędlowski
7. Edward Wołoszyn
8. Józef Długosiewicz
9. Dawid Konior
10. Stanisław Loryś
11. Krzysztof Szarek
12. Łukasz Ludian
13. Bernadetta Bis
14. Aneta Kasprzyk
15. Elżbieta Maczuga