Twoja Gmina, Twój Urząd

Pamiętamy o zmarłych

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem zapalili znicze i złożyli wiązanki.

29 października 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem zapalili znicze i złożyli wiązanki na pomnikach, miejscach pamięci oraz na grobach osób zasłużonych dla gminy i zmarłych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Jednocześnie dziękujemy za opiekę nad mogiłami uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach oraz Zespołu Szkół im gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.