Twoja Gmina, Twój Urząd

Pamiętamy o zmarłych

W przeddzień Wszystkich Świętych delegacja z Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odwidziała groby, pomniki, tablice i miejsca pamięci na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem.

Zasłużonym Mieszkańcom, Pracownikom Urzędu oraz Żołnierzom, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny oddano hołd i cześć.
Symboliczne znicze zapalili: Burmistrz Waldemar Grochowski, Zastępca Dariusz Świta, sekretarz Gminy Lucyna Zygmunt oraz pracownik ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska Kinga Gut.