Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacje dotyczące OZE

Uwaga
W związku z realizacją projektu „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”:
  1. Przestrzegamy przed podpisywaniem jakichkolwiek umów w sprawie projektu poza Urzędem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
    Wszystkie umowy i deklaracje w sprawie projektu należy podpisywać w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w obecności Pracownika Urzędu.
  2. Na obecnym etapie realizacji projektu NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT.
  3. Informujemy, że wszystkie wiadomości na temat projektu należy uzyskiwać tylko w Urzędzie Gminy i Miasta oraz ze strony www.rudnik.pl.