Twoja Gmina, Twój Urząd

OZE – informacja dotycząca podpisywania umów

W związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do realizacji projektu pn.: „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” informujemy, że rozpoczynamy etap podpisywania umów z mieszkańcami.

Informujemy że:

  • Zaliczka wynosi 1 000 zł za każdą wnioskowaną instalację. Płatna do 7 dni przelewem po podpisaniu umowy.
    W tytule przelewu należy podać numer umowy oraz imię i nazwisko osoby podpisującej umowę.
  • Warunkiem podpisania umowy jest uregulowanie płatności dotyczących podatków, opłat za odpady komunalne, wodociągi oraz kanalizację.
  • Budynek musi mieć uregulowany stan prawny.
  • Dostawcą energii do budynku musi być PGE Polska Grupa Energetyczna SA.
  • Umowa na dostarczenie energii musi być na tą samą osobę, która podpisuje umowę z Gminą.

Aby podpisać umowę należy przygotować:

  • Informację o zużyciu energii (cieplnej oraz elektrycznej) z ostatnich 12 miesięcy
  • Pełnomocnictwo w przypadku niestawienia się wszystkich współwłaścicieli budynku (wzór do pobrania poniżej)

Dokumenty do pobrania:
Pełnomocnistwo.docx  wzór pełnomocnictwa

Umowa do wglądu oze.pdf – prosimy nie drukować umowy, wszystkie przygotowuje Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem